ONLINE DERSLER

YDS nedir? YDS ne zaman yapılır? Kimler YDSye başvuru yapabilir?

 • YDS / E-YDS
 • 23.06.2021
 • 1301 Kez Okundu
YDS nedir? YDS ne zaman yapılır? Kimler YDSye başvuru yapabilir?

YDS hakkında ÖSYM kılavuzundan alınan güncel bilgiler bu yazıda....

 

 

YDS nedir?

YDS: Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı’dır.

375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 2. maddesi ve 4 Ocak 2013 tarihli ve 28518 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Yabancı Dil Bilgisi Seviye Belirleme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik” uyarınca  Yabancı dil tazminatı almak isteyen kamu personelinin yabancı dil bilgisi seviyesini belirlemek için yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS),  Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından uygulanmaktadır.

YDS ne zaman ve hangi sıklıkta yapılır?

YDS İlkbahar ve Sonbahar Dönemi olmak üzere senede iki defa yapılır.

2018 ve 2019 yıllarında Aralık dönemi sınavı yapıldı ise de bu uygulama sona ermiştir.

 

YDS nedir, sınavda kaç soru vardır ve soru dağılımı nasıldır?

YDS/ e-YDS 80 sorudan oluşan bir sınavdır. Her soruda beş seçenek ve tek doğru cevap vardır. Yanlış cevaplar doğruyu götürmemektedir. Sınav süresi 180 dakikadır.

 

 1. VOCABULARY (KELİME bilgisi) 6 soru
 2. GRAMMAR (dil bilgisi) 10 soru
 3. CLOZE TEST 1 (paragraf içinde boşluk olan sorular) 5 x 2 set = 10 soru
 4. SENTENCE COMPLETION (10 cümle tamamlama sorusu)
 5. TRANSLATION/ Çeviri soruları 6 soru
 6. READING PASSAGES 20 soru
 7. DIALOGUE COMPLETION (5 adet diyalog tamamlama sorusu)
 8. RESTATEMENT (4 ingilizce anlamca en yakın cümleyi bulma sorusu)
 9. PARAGRAPH COMPLETION (4 paragraf tamamlama sorusu)
 10. IRRELEVANT sentence (5 anlam bütünlüğünü bozan cümleyi bulma sorusu)

Kimler YDS’ye başvuru yapabilir?

YDS, ülkemizde esasen kamu personelinin dil seviyesini belirlemek, dil yetkinliği isteyen belirli yurt içi ve yurt dışı görevlere ve dil tazminatına hak kazananları tespit etmek için kullanılan bir sınavdır.

Ayrıca üniverisitede hazırlık atlama, lisans veya lisansüstü eğitimi için dil kriterini karşılmada kabul edilen bir sınavdır.  Özellikle yüksek lisans, doktora başta olmak üzere doçentlik ve profesörlük için de İngilizce ve başka dillerde adayların girdiği bir dil sınavıdır.

Bunlardan bağımsız olarak dil seviyesini ÖSYM sınavı ile tespit etmek isteyen herkes sınava başvuru yapabilir.

Üniversite ve akademik yaşamdaki adaylar ve kamuda dil kriterine tabi olanlar veya dil seviyesini tespit etmek isteyen herkes YDS’ye başvuru yapabilir.

ÖSYM 2021 YDS kılavuzundaki şu bilgilere bakmanızda fayda vardır.Ek 1.

1. GENEL BİLGİLER, TEMEL İLKE VE KURALLAR

1.1. Yabancı dil tazminatı almak isteyen kamu personelinin yabancı dil bilgisi seviyesini belirlemek için yapılacak

olan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS), 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 2. maddesi ve

4 Ocak 2013 tarihli ve 28518 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Yabancı Dil Bilgisi Seviye Belirleme Usul

ve Esasları Hakkında Yönetmelik” uyarınca Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM)

tarafından yapılacaktır. İlgili mevzuatta Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavına yapılan

atıflar Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavına yapılmış sayılır.

1.2. YDS sonuçları, yüksek lisans programlarına giriş için kullanılabileceğinden, lisans programı mezunları ile

lisans programlarında okuyan öğrenciler de bu sınava girebileceklerdir. Ancak, bu öğrencilerin ilgili

üniversiteden yüksek lisans programları için YDS sonuçlarının kullanılıp kullanılamayacağını öğrenmeleri

gerekmektedir.

 

Doçent adayları ile doktora ve sanatta yeterlik çalışmasına başvuracak adaylar da yabancı dil koşulunun

sağlanması için YDS’ye girebileceklerdir. Yabancı dil koşulunun sağlanması için YDS'den doçent adaylarının

100 üzerinden en az 55, doktora ve sanatta yeterlik çalışmasına başvuracak adayların da 100 üzerinden en az 55

puan almaları gerekmektedir. Üniversitelerarası Kurulca (ÜAK) Kabul Edilen Yabancı Dillere ait bilgi

(http://www.uak.gov.tr/duyuru/Yabancidilbelge.pdf) internet adresinde yer almaktadır. Yabancı dil koşulunun

sağlanması için ÜAK tarafından kabul edilen yabancı diller; İngilizce, Almanca, Fransızca, İtalyanca,

İspanyolca, Rusça, Arapça, Çince, Japonca, Yunanca ve Farsça’dır. Bilim/sanat alanı bir yabancı dille ilgili

olanlar, yabancı dil sınavına başka bir dilden girmek zorundadır.

Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği uyarınca; “Doktora/sanatta yeterlik/ temel tıp bilimlerinde doktora

programlarına öğrenci kabulünde, anadilleri dışında Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezî

yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından en az 55 puan veya

ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından bu puan muadili bir puan

alınması zorunlu olup, bu asgari puanların girilecek programların özelliklerine göre gerekirse yükseltilmesine

üniversite senatoları tarafından karar verilir.” hükmü yer almaktadır.

1.3. 2013 yılından itibaren ÖSYM tarafından, yabancı dil bilgisi seviye belirlemeye yönelik olarak, sadece Yabancı

Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) yapıldığından, diğer yabancı dil bilgisi seviye belirleme sınavları (ÜDS,

KPDS vb.) yapılmamaktadır. Ayrıca; ÖSYM tarafından uygulanan ve içeriğinde yabancı dil sorusu/testi

bulunan sınavlarda 2013 yılından itibaren yabancı dil sorusu/testi bulunmadığından, bu adayların sınav

sonuçlarının değerlendirilmesinde YDS’den alacakları puanlar kullanılabilmektedir.

1.4. Kamu kurum ve kuruluşları, A Grubu Kadrolar için bu sınavın sonuçlarını kullanabilmektedirler. Bu nedenle,

bu kadrolara başvuracak adayların YDS’ye girmeleri yararlarına olacaktır. Yurt içindeki ve yurt dışındaki

kurumlar istedikleri takdirde amaçları doğrultusunda bu sınavın sonuçlarını kullanabileceklerdir.

1.5. TUS, DUS ve EUS sonuçlarına göre yerleştirilme işleminin yapılabilmesi için yabancı dil yeterliliği aranır.

Yabancı dil yeterliliği; TUS ve DUS için İngilizce, Fransızca veya Almanca dillerinin birisinden, EUS için

İngilizce dilinden Bakanlık veya YÖK tarafından yapılan ya da yaptırılan sınavdan veya ÖSYM tarafından

yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavında (YDS) yüz üzerinden en az elli puan almış olmak ya da

ÖSYM tarafından bu puana denk kabul edilen uluslararası geçerliliği bulunan bir belgeye sahip olmak şarttır.

Yabancı dil sınav sonuçları sınav tarihinden itibaren beş yıl süre ile geçerlidir. Beş yıllık sürenin sona erdiği

tarihin hesabında mesleki bilgi sınavına başvuru tarihi dikkate alınır.

 

1.6. ÖSYM tarafından, Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) kapsamında alan sınavı yapılmayan yabancı

dillerdeki alanlarda (Almanca, Arapça, Çince, Fransızca, İspanyolca, İtalyanca, Japonca, Rusça) öğretmen

atamalarında MEB tarafından 2021 yılında, YDS/1 Sınavı/e-YDS sonuçlarından oluşturulan KPSS puan türü

(KPSSP120) kullanılacağından adayların bu kılavuzda yer alan “T. C. Millî Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye

Kurulu Başkanlığı Öğretmenlik Alanları, Atama ve Ders Okutma Esasları” (Bu kılavuzun son sayfalarında yer

almaktadır.) doğrultusunda mezun olduğu yükseköğretim programına uygun yabancı dilde 2021-YDS/1

Sınavına veya e-YDS’ye katılarak öğretmen atamasında kullanılacak KPSS puanlarının hesaplanmasını

sağlamaları gerekmektedir. Mezun olduğu yükseköğretim programına uygun yabancı dil dışında bir dilde

YDS Sınavına veya e-YDS’ye katılan adayların, ilgili KPSS puanı hesaplanmış olsa bile bu puan öğretmen

atamalarında kullanılmayacaktır. İlgili testte en az bir ham puanı olmayan adaylar için puan

hesaplanmayacaktır. Bu puanın hesaplanmasında ilgili yılda, ilgili yılın ÖABT sınav tarihine kadar alınan

YDS/1 Sınavı/e-YDS sonuçları kullanılacaktır. İlgili yılda, aynı dilde birden fazla YDS/e-YDS sonucu olan

adayların en yüksek sınav sonucu (puanı) değerlendirmeye alınacaktır. Farklı dillerde birden fazla sınav sonucu

olan adayların KPSSP120 puanının hesaplanmasında mezuniyet alanları dikkate alınacaktır (İlgili yılda her aday

için tek KPSSP120 puanı hesaplanır.)

1.7. “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle

Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” hükümleri uyarınca öğretim üyesi dışındaki

öğretim elemanı kadrolarına yapılacak atamalarda; Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi

yabancı dil sınavından, yukarıda anılan yönetmelikte belirtilen puanları almak veya eşdeğerliği kabul edilen bir

sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak gerekir. Bu yönetmelik hükümleri uyarınca; Üniversite ve

yüksek teknoloji enstitüleri senato kararıyla, bu Yönetmelikte belirlenen yabancı dil puan barajlarının üzerinde

bir puanı asgari puan olarak belirleyebilirler. Bu kadrolara başvurmak isteyen adaylar, YDS’ye girebilirler.

1.8. Yurt dışında bir yükseköğretim programını bitirenlerin, başvuruları hâlinde Yükseköğretim Kurulu tarafından

yürütülen diploma denklik işlemlerinde Yurtdışı Yükseköğretim Diplomaları Denklik Yönetmeliği uyarınca

YDS sonuçları kullanılabilecektir.

1.9. Türkiye'de veya uluslararası düzeyde yapılan yabancı dil seviye tespit sınavlarındaki başarı notunun doçentlik

başvurusu için aranan merkezî yabancı dil sınavındaki başarı şartını karşılayıp karşılamadığı konusu ve ÖSYM

tarafından yapılan yabancı dil sınavlarının uluslararası yabancı dil sınavlarıyla eşdeğerliği, 6114 sayılı “Ölçme,

Seçme Ve Yerleştirme Merkezi Hizmetleri Hakkında Kanun” gereği ÖSYM tarafından belirlenmektedir. İlgili

kanun gereğince; ÖSYM Yönetim Kurulu tarafından oluşturulan “Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlik Çalışma

Grubu” raporu ve bu rapora temel teşkil eden analizler sonucunda ÖSYM Yönetim Kurulunca Yabancı Dil

Sınavları Eşdeğerliği hususunda alınan karar ve eşdeğerlik tablolarına ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr

internet adresinden erişilebilir.

1.10. 2021-YDS/1 Sınavı, Almanca, Arapça, Arnavutça, Boşnakça, Çince, Danimarkaca (Danish Dili), Ermenice,

Fransızca, Gürcüce, Hollandaca (Dutch Dili), İngilizce, Japonca, Korece, Lehçe, Macarca, Portekizce,

Rumence, Rusça, Sırpça ve Ukraynaca (Ukraince) dillerinden, 2021-YDS/2 Sınavı ise Almanca, Arapça,

Fransızca, İngilizce ve Rusça dillerinden yapılacaktır.

Yönetmelik gereği, Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) kapsamında Farsça, İspanyolca, İtalyanca,

Yunanca, Bulgarca dillerinde yapılan yabancı dil sınavları 2021 ÖSYM Sınav Takviminde belirtilen tarihlerde

sadece elektronik sınav olarak ÖSYM Elektronik Sınav Merkezlerinde (Ankara, İstanbul ve İzmir e-Sınav

Binalarında) yapılacaktır. Bu dillerden sınava girecek adayların başvuru tarihlerinde yayımlanacak olan

2021 e-YDS Kılavuzunu dikkatlice incelemeleri gerekmektedir.

1.11. 2021-YDS/1 Sınavı 18 Nisan 2021 tarihinde, 2021-YDS/2 Sınavı 10 Ekim 2021 tarihinde yapılacaktır.

2021-YDS/1 Sınavına başvurular 25 Şubat – 8 Mart 2021 tarihleri arasında, 2021-YDS/2 Sınavına başvurular

20-31 Ağustos 2021 tarihleri arasında alınacaktır.

Sadece elektronik olarak yapılacak Farsça, İspanyolca, İtalyanca, Yunanca, Bulgarca dillerinden; Farsça

dilinden e-YDS 2021/2 Farsça Sınavı 24 Nisan 2021 tarihinde, İspanyolca/İtalyanca dillerinden e-YDS

2021/3 İspanyolca/İtalyanca Sınavları 25 Nisan 2021 tarihinde, Yunanca ve Bulgarca dillerinden e-YDS

2021/5 Yunanca/Bulgarca Sınavları 9 Mayıs 2021 tarihinde ÖSYM Elektronik Sınav Merkezlerinde (Ankara,

İstanbul ve İzmir e-Sınav Binalarında) yapılacaktır. e-YDS 2021/2 Farsça Sınavı ve e-YDS 2021/3

İspanyolca/İtalyanca Sınavları başvuruları 26 Şubat – 14 Nisan 2021 tarihleri arasında, e-YDS 2021/5

Yunanca/Bulgarca Sınavları başvuruları ise 26 Şubat – 29 Nisan 2021 tarihleri arasında alınacaktır. Bu

dillerden sınava girecek adaylar, e-YDS yazılımının nasıl kullanılacağını, http://esinav.osym.gov.tr/deneme

adresindeki örnek sınav üzerinden öğrenebileceklerdir.

1.12. Sınav, saat 10.15’de başlayacak ve 3 saat (180 dakika) sürecektir.

1.13. Bir dönemde yalnız bir yabancı dilden sınava girilebilecektir.

1.14. Yabancı dil tazminatından yararlanma hakkı olmadığı hâlde sınava girip başarılı olmak tazminat isteme hakkı

doğurmaz.

 

1.15. Sınavın geçerlilik süresi, kurumların kendi mevzuatındaki geçerlilik süresi olacaktır. Ayrıca kurumlar

kendilerine uygun geçerlilik süresi belirleyebileceklerdir.

1.16. Yabancı dil tazminatı ile ilgili olarak; 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 2. maddesine göre, sınavda

alınacak puanlar, sınav tarihinden itibaren beş yıl süreyle geçerlidir. Bu konuda 375 Sayılı Kanun Hükmünde

Kararnamenin 2. maddesinde (Değişik: 20/3/1997 - KHK - 570/15 md.) “…Bu madde uyarınca yapılan sınavlar

beş yıl süreyle geçerlidir. Bu sürenin bitiminde sınava girmeyenlerin yabancı dil seviyeleri bir alt düzeye inmiş

sayılır, seviyeleri (C) düzeyinde olanların yabancı dil tazminatları kesilir. Bu madde uyarınca yapılan sınavlara

diğer mevzuatla yapılan atıflara ilişkin olarak da bu fıkra hükmü geçerlidir” hükmü yer almaktadır.

1.17. Engelli/sağlık sorunu olan adayların başvurularını yapmadan önce kılavuzun Engelli/Sağlık Sorunu Olan

Adaylar ve Sağlık Durumu/Engel Bilgi Formunun Doldurulması maddesini dikkatle okumaları, buna göre

SAĞLIK DURUMU/ENGEL BİLGİ FORMUNDA yer alan durumlardan kendilerine uygun olan seçenekleri

işaretlemeleri gerekir.

1.18. Sınavın uygulanmasında ve sonuçların değerlendirilmesinde aday tarafından verilen bilgiler esas alınacağından,

Aday Başvuru Formuna yazılan bilgilerdeki eksik ve yanlışlar yüzünden doğacak sonuçlardan aday sorumlu

olacaktır. Adaylar, beyan ettikleri bütün bilgilerinden sorumludurlar. Bir adayın beyanının gerçeğe uymadığı

tespit edildiği takdirde bu aday, aradan geçen süreye bakılmaksızın bu sınavdan elde ettiği tüm haklarını

kaybedecektir. Eksik veya yanlış bilgilerden adayların yararına doğacak sonuçlar geçersiz sayılır, zararına

olacak sonuçlar düzeltilmez. Adayın, yazdığı bilgilerdeki eksiklik ve yanlışlardan doğacak sonuçlarla ilgili

itirazları dikkate alınmaz.

 

1.19. Sınavın ve sınav sonuçlarının geçerli sayılabilmesi için adayların bu kılavuzdaki tüm kurallara uyması

zorunludur. Kurallara uymayan adayların sınavı geçersiz sayılır. Sınavdan sonra bile olsa bu kurallara uymadığı

tespit edilen adayların sınav sonuçlarından doğan hakları geçersiz sayılacaktır. Sınava girmek ve başarılı olmak,

kanun, tüzük, yönetmelik ve diğer mevzuatta yer almayan bir hakkı adaylara vermez.

1.20. Başvuru yapıldıktan sonra herhangi bir nedenle başvurusunu geri çeken veya başvurusu reddedilen veya

başarısız olan adaylar, yeni başvurularını en erken bir sonraki dönem yapabilirler. Bir sınav dönemi için yapılan

başvuru sonraki dönemler için geçerli değildir.

 

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK KONULAR

Anasayfa
Üye Girişi Yap
Sepetim (0)
Kitaplar
Paragraflar
Blog
İletişim