ONLINE DERSLER

In 1914 a seemingly stable peace

  • # YÖKDİL SOSYAL
  • Okuma Süresi 3
in-1914-a-seemingly-stable-peace

1) In 1914, Europe had built a seemingly stable peace.
2) Through the complex negotiations of great power geopolitics, Europe had settled into two systems of alliance: the Allied Powers which consisted of Britain, France and Russia, and the Central Powers that included Germany, Austria, and Italy. Within this balance of power, the nations of Europe challenged one another for economic, military, and imperial advantage.
3) The rivalry for colonies abroad accompanied a fierce arms race at home, where military leaders assumed that superior technology and larger armies would result in a quick victory in a European war.
4) Indeed, in the prevailing atmosphere of international suspicion, such a war seemed likely to many of Europe’s political and military leaders.
5) Yet none of them predicted that the war would break out so soon.
6) Nor did many expect that the assassination in June 1914 of the Austrian archduke and his wife would spark off that war, which engulfed all of Europe in just over a month’s time.

ÇEVİRİ:

1) 1914’de Avrupa görünürde istikrarlı bir barış kurmuştu.
2) Büyük jeopolitik güçlerin karmaşık görüşmeleri aracılığıyla iki müttefik sistem kurdu; İngiltere, Fransa ve Rusya’dan oluşan Müttefik Kuvvetler ve Almanya, Avusturya ve İtalya’yı içeren Merkez Kuvvetler.
3) Bu güç dengesi içinde,Avrupalı devletler ekonomik, askeri ve emperyalist çıkarlar için birbirlerine meydan okudu.
4) Yurt dışındaki sömürgeler için rekabet, yurt içinde askeri liderlerin üstün teknoloji ve daha büyük orduların bir Avrupa savaşında hızlı bir zaferle sonuçlanacağını öngördükleri şiddetli bir silahlanma yarışına eşlik etti.
5) Aslında, yaygın uluslararası şüphe atmosferi içinde böyle bir savaş Avrupalı birçok siyasi ve askeri lidere olası göründü. Fakat hiç biri savaşın çok yakın zamanda patlak vereceğini tahmin edemedi.
6) Ne de birçoğu, 1914 Haziran’ındaki Avusturya Arşidükü ve eşinin suikastinin sadece bir ay içerisinde bütün Avrupa’yı saracak bu savaşın başlayacağını tahmin etti.

 

 

 

 

Anasayfa
Üye Girişi Yap
Sepetim (0)
Kitaplar
Paragraflar
Blog
İletişim