ONLINE DERSLER

American schools

  • # YÖKDİL SOSYAL
  • Okuma Süresi 3
american-schools

1) American schools need more time if they are to teach efficiently.
2) The school year is fixed at or below 180 days in all but a handful of states - down from more than 190 in the late nineteenth century, when Saturday-morning sessions were common.
3) The instructional day is only about six hours, of which much is taken up with non-academic matters.
4) In 1994, a national commission calculated that in four years of high school a typical American student puts in less than half as much time on academic subjects as do students in Japan, France and Germany.
5) Extending the school day or the school year can get expensive and complicated, and reducing nonacademic electives and physical education brings complaints from parents and students alike.
6) But there is one quite cheap and uncomplicated way to increase study time: add more homework.
7) You may not be surprised to learn that homework raises student achievement, at least in the higher grades.
8) For young children homework appears not to be particularly helpful.
9) Even among older students, it is hard to be sure of the extent to which more homework may lead to higher achievement.


ÇEVİRİ:
1) Amerikan okulları eğer daha etkin bir şekilde eğitim vereceklerse daha çok zamana ihtiyaçları var.
2) Eğitim yılı, bir avuç eyalet hariç bütün eyaletlerde 180 gün ya da altına sabitlenmiştir, ki bu, Cumartesi sabah oturumlarının yaygın olduğu on dokuzuncu yüzyılın sonlarında, eğitim yılının 190’dan fazla günden oluştuğu zamandan kalmadır.
3) Eğitim günü yalnızca yaklaşık 6 saattir, bunun büyük bir bölümü de akademik olmayan konularla doldurulmaktadır.
4) 1994’te ulusal bir komisyon, lisedeki dört yılında tipik bir Amerikan öğrencisinin, Japonya, Fransa ve Almanya’daki öğrencilerin ayırdıklarının yarısından daha az zamanı akademik konulara ayırdığını belirledi.
5) Okul gününü ya da eğitim yılını uzatmak pahalı ve karmaşık olabilir ve akademik olmayan seçmeli dersleri ve beden eğitimini azaltmak velilerden ve de öğrencilerden şikayet getirir.
6) Fakat, çalışma saatini uzatmak için oldukça ucuz ve karmaşık olmayan bir yol var: daha fazla ev ödevi vermek.
7) Ev ödevinin, en azından üst sınıflarda, öğrenci başarısını arttırdığını öğrendiğinize şaşırmamış olabilirsiniz.
8) Küçük çocuklar için ev ödevinin çok faydalı olmadığı görülmektedir.
9) Daha büyük öğrencilerde bile, daha fazla ödevin daha yüksek başarıya ne kadar sebep olacağından emin olmak zordur.

Anasayfa
Üye Girişi Yap
Sepetim (0)
Kitaplar
Paragraflar
Blog
İletişim