ONLINE DERSLER

All that grain requires a heavy environmental cost

  • # YÖKDİL FEN
  • Okuma Süresi 3
all-that-grain-requires-a-heavy-environmental-cost

1) By the next century, the total meat consumption in developing countries is predicted to have more than doubled.
2) Yet livestock, especially in wealthy countries, already consumes 36 per cent of the world’s grain harvest.
3) All that grain requires a heavy environmental cost because the increased demand pulls farmers towards growing maize and soybean and away from pasture and fodder crops such as alfalfa that do so much for soil health.
4) And grain-fed animals tend to be housed in huge feedlots, where crowding causes disease and veterinary surgeons use more antibiotics, and where vast mountains of manure pollute the surroundings.
5) Consumers could reverse many of these problems by demanding meat from grass-fed livestock, or simply by eating less meat.
6) And as an added bonus for overfed Westerners, the meat from grass-fed cattle is leaner than that from grain-fed animals.

ÇEVİRİ:
1)Gelecek yüzyılda, gelişmekte olan ülkelerdeki toplam et tüketiminin iki kattan fazla artacağı tahmin edilmektedir.
2) Fakat besi hayvanları, özellikle zengin ülkelerdekiler, hali hazırda dünyanın tahıl hasadının yüzde 36’sını tüketmektedir.
3) Tüm bu tahıllar büyük bir çevresel masraf gerektirmektedir, çünkü artan talep, çiftçileri mısır ve soya fasulyesi yetiştirmeye itmekte ve onları otlaklardan ve toprak sağlığına büyük faydası olan kaba yonca gibi yem mahsullerinden uzaklaştırmaktadır.
4) Ve tahılla beslenen çiftlik hayvanları, kalabalığın hastalıklara yol açtığı ve veteriner cerrahların daha fazla antibiyotik kullandıkları ve büyük miktardaki gübrenin çevreyi kirlettiği geniş besihanelerde tutulmaktadır.
5) Tüketiciler, bu sorunların çoğunu, otla beslenen hayvan eti talep ederek ya da basit bir şekilde daha az et yiyerek tersine döndürebilir.
6) Ve aşırı beslenen Batılılar için ek bir fayda olarak, otla beslenen ineklerin etleri, tahılla beslenen hayvanlardan daha yağsızdır.

#YÖKDİL FEN KATEGORİSİNDEKİ DİĞER PARAGRAFLAR

Anasayfa
Üye Girişi Yap
Sepetim (0)
Kitaplar
Paragraflar
Blog
İletişim