ONLINE DERSLER

Air-starved soil could have been a key player in the largest extinction

  • # YÖKDİL FEN
  • Okuma Süresi 3
air-starved-soil-could-have-been-a-key-player-in-the-largest-extinction

1) Air-starved soil could have been a key player in the largest extinction ever to strike Earth.
2) The claim follows the discovery of a rare mineral in ancient soil collected from Antarctica.
3) The extinction, at the end of the Permian period250 million years ago, wiped out virtually all marine life and some 70 per cent of land animals.
4) But the reason for the extinction, which preceded the rise of the dinosaurs, has been a longstanding puzzle.
5) Now a team of geologists think they have found what could be a major factor in the extinction.
6) They collected fossilized soil samples that formed in Antarctica just after the Permian period ended.
7) The soil contained nodule-shaped minerals that have been identified as berthierine.
8) This iron-rich mineral forms only in environments where oxygen is scarce.
9) So, if the oxygen levels in the soil were low enough to allow berthierine to form, then it follows that the soil would not have been able to support plant life.
10) Such intolerably low levels of oxygen would be enough to kill the plants off completely.

ÇEVİRİ:
1) Havasız kalmış toprak yeryüzünü vuran en büyük soy tükenmesi olayının önemli bir faktörü olmuş olabilir.
2) Bu iddiaAntarktika’dan toplanan eski zamandan kalan topraktaki nadir bir mineralin keşfinden sonra ortaya çıktı.
3) 250 milyon yıl önce, Permiyen döneminin sonundaki soy tükenmesi olayı hemen hemen tüm deniz yaşamını ve kara hayvanlarının yaklaşık %70’ini yok etmiştir.
4) Fakat dinozorların ortaya çıkışının öncesindeki soy tükenmesi olayının nedeni uzun zamandır çözülemeyen bir bulmacaydı.
5) Şimdi bir jeolog ekibi bu soy tükenmesi olayında önemli bir faktörün ne olabileceğini bulduklarını düşünmektedir.
6) Onlar, Permiyen döneminin bitiminden hemen sonra Antarktika’da oluşan fosilleşmiş toprak örneklerini topladılar.
7) Toprak, bertirin olarak tanımlanan, yumru şeklindeki mineraller içermekteydi.
8) Bu demir bakımından zengin mineral, yalnızca oksijenin çok az olduğu çevrelerde oluşmaktadır.
9) Bu nedenle, eğer topraktaki oksijen seviyeleri bertirin oluşumuna olanak tanıyacak kadar düşük olsaydı, o takdirde toprakbitki yaşamını destekleyemezdi.
10) Bu tarz dayanılmaz derecedeki düşük oksijen seviyeleri bitkileri tamamen öldürmek için yeterli olurdu.

Anasayfa
Üye Girişi Yap
Sepetim (0)
Kitaplar
Paragraflar
Blog
İletişim